Kurumsal
  1. Anasayfa
  2. Kurumsal
  3. Etik Değerler

Etik Değerler

SEM PLASTİK SAN. VE. TİC.A.Ş. ETİK ÇALIŞMA KURALLARI

1.     Kanunlara, yasalara, mevzuata ve yürürlükte bulunan yönetmeliklere uygun hareket ilkesini benimseriz.

2.     Şirket içi ve şirket dışı ilişkilerimizde, kurum veya çalışan bireyler olarak kurumsal itibarımıza zarar vermeyecek davranışlar içinde oluruz.

3.     İşe alım seçme ve yerleştirmede adaylar eşitlik ve adalet ilkesine göre değerlendirilir. Atama ve terfilerimiz performans odaklı bakış açısı ile gerçekleştirilir. Mükemmelliği ödüllendirmek temel prensibimizdir. Yetenekli çalışanlarımızı elde tutmak, gelişmelerine katkıda bulunmak ve yardımcı olmak amaçlarımızdandır.

4.     Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ilişkide bulunduğumuz diğer kişi ve kuruluşlara saygı duyar, onların şeref ve haysiyetlerini kırıcı davranışlarda bulunmayız.

5.     Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı içinde olması sağlar, sürekli iyileştirmeye çalışırız. Çevreye duyarlı davranır, kaynakların korunması konusunda hassasiyet gösteririz.

6.     Çıkar çatışmalarından uzak durur, şahsi menfaatlerimizle sem menfaatlerinin ayrı tutulmasına dikkat ederiz. Müşteri, tedarikçi ve rakiplerle ilişkilerde sem menfaatini koruyacak şekilde davranırız.

7.     Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alır ve destekleriz.

8.     Çalışanlarımızın ücretlerinin yasal ücret düzeylerinde ve zamanında ödenmesini sağlarız.

9.     Çocuk iş gören çalıştırmayız.

10.   İş göreni zorla alıkoymaz ve çalıştırmayız.

11.   Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmayız.  Fiziksel, ruhsal ve cinsel tacize karşı gereken önlemleri alırız.

12.   Çalışanlarımızın sosyal uyum konusunda bilgilendirilmesini sağlarız.

13.   Çalışanlarımızın haklarının korunmasını da içeren sosyal uygunluk sisteminin denetlenmesini ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlarız.

14.   İlişkilerimizde dürüstlük ve güvenilirlik vazgeçilmezimizdir. Rüşvet ve yolsuzluklarla alakalı yasa ve yönetmeliklere riayet ederiz. Müşteri, tedarikçi ve ilişkilerimizde taahhüt içinde olmaz, hediye ve menfaat gütmez, ödül ve teşvik talep etmeyiz.

15.   Haksız rekabet içinde olmaz, bu konuda yasalara uygun hareket ederiz. Rakiplere fiyat ve pazarla ilgili bilgilerin verilmesi ve bu anlamda ilişkiye girilmesi yasaktır.

16.   Çalışanlar gizli sayılan bilgileri, vakıf oldukları verileri ve işleyişi kişisel veya başkalarının menfaati için kullanamaz.

17.   Çalışanlarımızın etik çalışma kuralarına uygun davranması esastır. Bu kuralların ihlalini gördüğünüz fark ettiğiniz de bölüm yöneticinize, insan kaynakları bölümüne veya dilek şikâyet kutusuna isimli veya isimsiz bildirebilirsiniz.

WhatsApp ile paylaş WhatsApp ile paylaş