SEM’İN ÇEVRECİ UYGULAMALARINI, ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMUNDA TÜRKİYE İLE PAYLAŞTIK.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen “Atık Yönetimi Sempozyumu 2017” kapsamında, oturum başkanlığını üstlenerek  “Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Örnek Uygulamalar” başlıklı sunumu gerçekleştirdik.

Atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve ilgili paydaş gruplarla (üniversiteler, özel sektör, STK'lar, oda ve birlikler, enstitüler, belediyeler) bilgi alışverişinde bulunulması ve atık yönetimi alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile 26 Şubat-02 Mart 2017 tarihleri arasında, Antalya’da 1000 kişinin üzerinde katılım ile gerçekleştirilen sempozyumda yaptığımız sunum büyük ilgi görmüştür.

Sunumda Polimer ve plastik işleme teknolojilerindeki gelişmeler, iyi üretim uygulamaları ve ürün tasarımlarındaki yenilikçi yaklaşımlar ile plastik ürünlerde ağırlık azaltımı ile ilgili bilgiler, uygulama örnekleri ile birlikte anlatılmıştır. Uygulamaların CO2 emisyonunda sağladığı iyileşmeler ile sürdürülebilir ekonomiye yaptığı katkılarla, plastik ürünlerin, muadil diğer malzemelerden yapılan ürünlere göre çevresel etkileri yönünden avantajları dinleyicilerle paylaşılmıştır.

2017 Atık Yönetimi Sempozyumu Programı, sempozyum sunumları  ile 2017 Atık Yönetimi Sempozyumu Sonuç Bildirgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=127578

 

WhatsApp ile paylaş WhatsApp ile paylaş