İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Tarafından Düzenlenen 1.AR-GE Proje Pazarı Etkinliği 27-28 Aralık 2011 Tarihinde Düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, sürdürülebilir ihracat ve kalkınmanın ülkemiz tarafından yakalanması, ancak ülkemizde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ile sağlanabilecektir. 

        

   Bu çerçevede, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından, ana teması Kimya Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünlerin üretilebilmesi, kalite ve standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi için proje üretecek üniversiteler başta olmak üzere sektöre hizmet verebilecek tüm araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturarak ilgili kesimleri bir araya getirip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmalarını sağlamak olan “Arge Proje Pazarı” etkinliği tertip edilmektedir. 

 

   Bahse konu etkinlik çerçevesinde, üniversitelerden ve sanayi kuruluşlarından katılımcılar, kimya sektörü ile ilgili projelerini hazırlayarak tüm katılımcılara sunma imkanı bulacaklardır. 

 

AR-GE proje pazarlarından beklenen verimin alınabilmesi için çalışmaların; 

 

       • Sektörel bazlı olması, 

       • Konu bazlı olması, 

       • Sürekli olabilmesi, 

       • Organizasyonun güvenilir bir kurum tarafından yapılması 

 

  Önemli hususlar olarak değerlendirilmektedir. Sunumu yapılan projelerin sanayi tarafından benimsenerek uygulamaya geçirilmesi etkinliğin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

 

 

Bilindiği üzere, sürdürülebilir ihracat ve kalkınmanın ülkemiz tarafından yakalanması, ancak ülkemizde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ile sağlanabilecektir. 

        

   Bu çerçevede, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından, ana teması Kimya Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünlerin üretilebilmesi, kalite ve standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi için proje üretecek üniversiteler başta olmak üzere sektöre hizmet verebilecek tüm araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturarak ilgili kesimleri bir araya getirip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmalarını sağlamak olan “Arge Proje Pazarı” etkinliği tertip edilmektedir. 

 

   Bahse konu etkinlik çerçevesinde, üniversitelerden ve sanayi kuruluşlarından katılımcılar, kimya sektörü ile ilgili projelerini hazırlayarak tüm katılımcılara sunma imkanı bulacaklardır. 

    

 AR-GE proje pazarlarından beklenen verimin alınabilmesi için çalışmaların; 

 

       • Sektörel bazlı olması, 

       • Konu bazlı olması, 

       • Sürekli olabilmesi, 

       • Organizasyonun güvenilir bir kurum tarafından yapılması 

 

  Önemli hususlar olarak değerlendirilmektedir. Sunumu yapılan projelerin sanayi tarafından benimsenerek uygulamaya geçirilmesi etkinliğin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Plastik ve Kuçuk Katagorisi Ödül Kurulu

Plastik Kauçuk    
1-Saadettin Korkut Nakpa Plastik Genel Müdürü Sadettin.Korkut@naksan.com
2-Doç. Dr. Tunç Tüken  Çukurova Üniv. Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ttuken@cu.edu.tr
3-Prof. Dr.Ahmet AKAR İstanbul Teknik Üniversitesi akara@itu.edu.tr

4-Yavuz Eroğlu

Sem Plastik

yavuzeroglu@semplastik.com.tr

5-Cavit YAKAR Korozo Ambalaj cavity@korozo.com.tr

 

Plastik ve Kauçuk Kategorisindeki Projeler

 

 •   Alüminyum Kaplı Plastik Film Yüzeyinden, Alüminyum Ve Plastiğin Geri Kazanılması
 •   Antistatik Özellikli Ahşap-Plastik Kompozitleri
 •   Atık Vulkanize EPDM İle Polipropilenin Termo Kinetik Mikserde Karıştırılarak Geri Dönüşümünün Sağlanması
 •   Baroplastik Elastomerler
 •   Baroplastik Kil/Silika Nanokompozitleri
 •   Bazı Yeni Biyobozunur Polilaktat Esaslı Blok/Graft Kopolimerleri Ve Polimer Karışımlarının Sentezi Ve Biyomalzeme / Biyobozunur Ambalaj Malzemesi Olarak Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
 •   Butil Akrilat-Metil Metakrilat Kopolimerinden Elektro Lif Çekim Yöntemi İle Nanolif Eldesi
 •   Donor/Acceptor İçeren Polimerler Sentezi
 •   Ecoallene
 •   Geri Kazanılmış Poli(Laktik Asit)’İn Özelliklerinin İyileştirilmesi
 •   Gıda Ambalajı Olarak Kullanılabilecek Şeffaf Ve Nanokompozit Yapılı “Polietilen/Kil Bariyer Film”lerin Üretimi: Masterbatch Yöntemi Ve Farklı Tip Uyumlaştırıcıların Filmlerin Gaz Geçirgenliklerine Etkilerinin İncelenmesi
 •   Halojen İçermeyen Güç Tutuşur Thermoplastik Malzemelerin Üretilmesi
 •   Hümik Asit Esaslı Adsorban Ve Diğer Alternatif Maddelerinin Geliştirilmesi
 •   Isıya Dayanıklı Ve Yalıtkan Yeni Bir Polimer: Poli(Fenilen Metilen)
 •   Mühendislik Polimerlerinin Üretilmesi Ve Uygulamaları
 •   Otomotiv Sektöründe Kullanma Amaçlı Polipropilen Esaslı Düşük Yoğunluklu Köpük Malzeme Üretilmesi
 •   Otomotiv Uygulamalarına Özel Olarak Geliştirilmiş Biyobozunur Polimer Karışımı Geliştirilmesi
 •   Plastiklerin Doğada Çözünür Hale Getirilerek Plastik Kaynaklı Çevresel Kirliliğin Engellenmesi
 •   Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili Modelleme, Membran Ve Bipolar Plaka Üretimi
 •   Polimerlerde Yanmazlık Ve Duman Bastırıcı Özellikli Katkılar: Çinko Borat Uygulamaları
 •   Polinorbornadien Nanokompozitlerinin Üretimi
 •   Röntgen Filimlerinin Kullanım Sonrası Geri Dönüşümü
 •   Selüloz Bazlı Atık Fiberlerin Plastikler İle Karıştırılması Yoluyla Geri Dönüşüm Kazandırılmış Doğa Dostu Kompozit Malzeme Üretimi
 •   Taze Meyve Sebzeler İçin Uygun Plastik Ambalaj Malzemelerinin Geliştirilmesi
 •   Taze Meyve Ve Sebzelerin Raf Ömrünü Uzatmaya Yönelik Polietilen Esaslı Aktif Ambalajlar
 •   Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Termal İletken Mikro Ve Nanokompozitler
 •   Termoplastik Bazlı Nanokompozit Malzemelerin Geliştirilmesi Ve Diğer Katkı Maddelerinin Etkileri
 •   Termoplastik Poliüretanın Elektriksel Ve Mekanik Özelliklerine Nano Boyutta Mika Katkısının Etkisi
 •   Termoplastik Poliüretanların Geliştirilmesi
 •   Tıbbi Atık Blister İlaç Ambalaj Ürününün Geri Dönüşümü
 •   Yapısal Kompozit Laminatların Polimer Bazlı Nanofiber Ve Karbon Nanotüp Arayüz Kullanımıyla Güçlendirilmesi
WhatsApp ile paylaş WhatsApp ile paylaş