Düşük veya Sıfır Vergili Hammadde

Düşük veya Sıfır Vergili Hammadde İthalatı İçin Askıya Alma ve Kota Başvurusu Bilgilendirme Toplantısı Tutanağı

30 Ekim 2013 WOW Oteli

PAGDER ve PAGEV işbirliği ile 30 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 14.00’de WOW Airport Hotel – İstanbul’ da gerçekleşen bilgilendirme toplantısının notları aşağıda özetlenmektedir.

 

YAVUZ EROĞLU

PAGDER ve PAGEV Başkan Yardımcı ve EUPC Icra Komitesi Üyesi Sayın Yavuz Eroğlu’nun yaptığı açılış konuşmasında Askıya Alma ve Kota Uygulaması sisteminin rekabetçiliği sağlamak için ne denli önemli olduğu vurgulandı. AB’nin bu sistemle ; 1 milyar EURO Gümrük vergisini tahsil etmeyip sektöre verdiği  ve Türkiye’nin ise bu güne kadar sadece bu sistemden sanayicisini 50 milyon EURO  yararlandırdığı göz önüne alınırsa sektörümüzün konuyla ilgili  menfaati çok açık ortadadır. “ dedi. hammadde tedariğindeki güçlüklerin Türk üreticilerinin rekabetçiliğini sekteye ugrattiğini belirtti. Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki Gümrük Anlaşması dahilinde sektör firmalarimizca kullanılabilecek bu sistem sayesinde, kabul görmüş hammaddelerde gümrük vergilerinin 5 sene süreliğine askıya  alınabileceğini (sıfırlanacağını) söylendi. Sadece plastik sektörünü değil tüm sektörleri kapsayan bu sistem, AB ülkelerinde sıkça kullanılmakta olup Türkiye’nin de bundan faydalanabileceği belirtildi. Ayrıca sektörün çok önemli bir sorunu olan hammadde tedariği konusunda sektörün en önemli iki sivil toplum örgütünün bir arada çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

REHA GÜR

PAGDER Başkan Yardımcısı Sayın Reha Gür konuşmasında Türkiye plastik endüstrisinin en önemli yapısal özelliğinin hammaddede % 85’in üzerinde ithalata bağımlı olduğunu belirtti. Türkiye’nin Gelişme Yolundaki Ülkelerden yaptığı plastik hammadde ithalatında %3 ‘ten %6,5 ‘a çıkarılan gümrük vergisine tabi tutulduğunu, bu durumun Türkiye için haksız rekabet ortamını oluşturduğunu dile getirdi. Federasyonumuzun ve federasyona bağlı derneklerimizin bu düzenlemenin geri alınması için yoğun çaba göstermiş olduğunu fakat kararın geri alınmasının mümkün olmadığı belirtildi. Sektörde haksız rekabete neden olan, yerli üretim yerine ithalatı özendiren, cari açığı arttırmaktan başka bir katkısı olmayan bu dengesizliğin giderilmesi için plastik hammaddelerin ithalatında % 6,5 gümrük vergisi uygulanan GTS ülkelerinden ithal edilen bitmiş plastik mamullere % 6,5 oranında gümrük vergisi uygulanmasını sağlamak için Federasyonumuz ve derneklerimizce yeni bir çalışma yapıldığını söyleyen Sayın Reha Gür bu konularda sorun yaşayan sektör mensuplarımızın Derneğimiz mali müşaviri Ali İbrahim Aydın ile görüşmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

MEHMET UYSAL

PAGEV Başkanı Sayın Mehmet Uysal Türkiye’de % 14 civarında yerli hammadde üretildiğini, geriye kalan kısmın geneli Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere ithal edildiğini, bu uygulamada da vergilerin çok etkili olduğunu belirtti. Bu nedenle Vakıf ve Dernek olarak Plastik Sektörünün üzerindeki yükleri kaldırmak istediklerini belirten Sayın Mehmet Uysal işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye’nin rekabet edilebilirliğinin artabileceğini söyledi.

 

HAYDAR KOÇAK

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Haydar Koçak 28 Avrupa Birliği Ülkesi ve Türkiye’nin ortak gümrük tarifesine tabi olduğunu, yapılacak bütün açıklamaların bunun temelinde olacağını belirtti. Öncelikli olarak Askıya Alma ve Kota Uygulama Sisteminin yerli üretime hiçbir şekilde zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. Başvurunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için AB ülkeleri ve Türkiye’nin uyduğu ortak gümrük tarifesi prosedürlerinin iyi bilinmesi gerektiği, buna paralel olarak uygun talep formlarının doldurulması gerektiği belirtildi. Talep formlarının eksiksiz şekilde doldurulabilmesi için Ekonomi Bakanlığı ile koordineli bir çalışmanın yürütülebileceği, her türlü soru ve sorunda yardımlara açık olabileceklerini dile getirdi. Otonom tarife uygulaması isteyen firmaların da miktarları Ekonomi Bakanlığı’na bildirmeleri dahilinde bu yönde çalışma yürütülebileceği de vurgulandı. 1.1.2015 tarihli yürürlüğe girmesi istenen askıya alma ve kota uygulaması sistemi için Ekonomi Bakanlığı’na 15 Şubat 2014 tarihine kadar başvuruların eksiksiz bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Sayın Koçak, Ekonomi Bakanlığı değerlendirmelerinden sonra bu talebin Avrupa Birliği Ekonomik Tarifeler Sorunu Grubuna iletileceğini ve Türkiye’nin bu grupta etkin rol aldığını dile getirdi.

 

YAVUZ TÜRKER

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Sayın Abdullah Yavuz Türker konuşmasına başlarken Ortak Gümrük Tarifesine tabi olduğu için AB ülkelerinin ve Türkiye’nin bir blok olarak algılanması gerektiğini vurguladı. Askıya Alma ve Kota Uygulama Sisteminin üretim yapan firmalara maliyet avantajı sağladığını ve sanayicilerimizin bu sistemden yararlanmasının Türkiye için faydalı olacağını belirtti. Ekonomik Tarifeler Sorunu Grubu’nda (ETSG) gümrük vergisi askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı uygulaması açıldıktan sonra, nihai kararın AB konseyine iletildiğini sonuç alınan söz konusu ürünlerin AB Resmi Gazetesinde yayımlandığını buna paralel olarak ülkemizde İthalat Rejimi Kararı V sayılı listede yayımlandığını belirtti.

Başvuru tarihleri ile ilgili bilgilendirme yapan Ekonomi Bakanlığı yetkilileri 1 Ocak tarihli yürürlüğe girmesi istenen karar için 15 Şubat’a kadar, 1 Temmuz tarihli yürürlüğe girmesi istenen karar için 15 Ağustos’a kadar başvuruların yapılması gerektiğini belirttiler. Başvurunun tamamlanmasından sonra Bakanlık 1 aylık inceleme sonucunda uygun talep formlarını AB Ekonomik Tarifeler Sorunu Grubuna iletmektedir.

Talep formlarının düzgün doldurulabilmesinin çok önemli olduğunu, teknik spesifikasyonların eksiksiz olarak doldurulması gerektiği belirtildi. Herhangi bir hatanın meydana gelmemesi için Ekonomik Bakanlığının talepleri titizlikle kontrol ettiği, teknik özelliklerin (CUS no, CES no, MSDS, Üreten firma bilgileri vs. ) formlarda yer alması gerektiği belirtildi. Firmaların kendi kullandıkları ürünlerin teknik spesifikasyonlarının bilmesi gerektiği ve ona göre başvuru yapması gerektiği söylendi.

Taleplerin Ekonomi Bakanlığı tarafından müzakere edilmesinden sonra talep ve itirazlar doğrultusunda firmalar arası temas kurulabileceğini, devam etme veya geri çekilme kararından sonra en son Konsey’e iletildiği belirtildi.

Taleplerin red edilmesi ihtimaline karşı firmaların söz konusu ürünün üçüncü ülkelerden ithal edilmesine engel teşkil edecek ticari bir anlaşma kapsamına girmemesine, sadece ticari amaçla ithal edilmemesine, dış ticaret politikalarına (damping vs.) engel teşkil etmemesine, tahsis edilmeyecek gümrük vergisinin 15 000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmamasına,  nihai ürün olmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruda bulunan firmanın yerli üretici olup olmadığını belirtmesi gerektiği, AB ve Türkiye’ de üretimin olmadığına dair belgelendirmelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Yerli üretim olması dahilinde tarife kontenjanının uygulanabileceği, askıya alma sistemine üretici firmaların itiraz, tüketici firmaların destek verebilme haklarının olduğu da belirtildi.

Bu yıl Türkiye’nin 99 firmanın 24 ürün için başvuru yaptığını ve bu konuda çalışmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü, aynı hassasiyetin başvuru yapan firmalar tarafından da yapıldığı takdirde olumlu sonuç alınmasının daha kolay olduğu belirtildi.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı sitesinin İthalat Politikası Araçları- Askıya Alma Sistemi konulu bilgilendirmelerin faydalı olacağı ve tüm başvuru formlarına, İthalat Rejimi Kararı V sayılı listenin güncel haline bu adresten ulaşılabileceği belirtildi.

www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma

Ayrıca teknik özellikler ve gümrük tarifeleri için faydalanabilecek iki adres şöyledir;

Taxation and Customs Union http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/

European Customs Inventory of Chemical Substances

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/

 

ASKIYA ALMA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma

 

Askıya Alma Sistemi kapsamında; Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan ürünler için askıya alma, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontrenjanı (kota) uygulanmaktadır.

Yürürlüğe giren askıya alma/kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir.

Bitmiş/nihai ürünler, perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu edilemez.

Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti tanınan ürünler İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yayımlanmaktadır. Askıya Alma Sistemi çerçevesinde yapılacak yeni başvurular yapılmadan önce güncel V Sayılı listenin incelenmesi gerekmektedir.

 

Hangi ürünler için askıya alma başvurusu yapılabilir?    

  • Türkiye’de yerleşik üreticilerin üretimlerinde kullandığı,
  • Türkiye ve AB’de imalatı bulunmayan (imalatın bulunması ancak yetersiz olması durumunda kota başvurusu yapılabilir),
  • Askıya alındıktan sonra yıllık tahsil edilmeyecek gümrük vergisi miktarı 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmayan,

hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri için askıya alma başvurusu yapılabilir.

 

Kimler askıya alma başvurusu yapabilir?       

  • Türkiye’de yerleşik,               
  • Başvurusu konusu ürünü üretiminde kullanan,

üretici firmalar, askıya alma başvurusu yapabilir. 

 

Başvurular ne zaman yapılır?               

Askıya Alma Sistemine dair tüm süreçler aşağıdaki zaman çizelgesinde özetlenmiştir.

A)    Toplantı Takvimi

 

Ocak Dönemi

Temmuz Dönemi

Birinci ETSG Toplantısı

13-14/05/2013 tarihleri arasında

14-15/11/2013 tarihleri arasında

İkinci ETSG Toplantısı

05-15/06/2013 tarihleri arasında

10-11/12/2013 tarihleri arasında

Üçüncü ETSG Toplantısı

05-15/07/2013 tarihleri arasında

23-24/01/2013 tarihleri arasında

Ek (İhtiyari) ETSG Toplantısı

01-15/09/2013 tarihleri arasında

15/02/2013 ile 28/02/2013 tarihleri arasında

 

B)    Yeni Askıya Alma Talepleri

 

Ocak Dönemi

Temmuz Dönemi

Askıya Alma ve Kotaların Yürürlüğe Girişi

01 / 01 / 2014 

01 / 07 / 2014

Taleplerin Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih *

15 / 02 / 2013

15 / 08 / 2013

 
 
   
WhatsApp ile paylaş WhatsApp ile paylaş