Genel Müdürümüz Yavuz Eroğlu TCDD yetkililerini Plastikler ve Çevre ilişkisi hakkında bilgilendirdi.

Aynı zamanda PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) 1. Başkan Yardımcısı olan Genel Müdürümüz Sayın Yavuz Eroğlu, TCDD Yetkililerine ve Çalışanlarına Plastikler ve Çevre başlıklı bir konuşma yaptı.

20 Kasım 2012 Pazar günü, Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sayın Yavuz Eroğlu, Plastiklerin hayatın her alanında yaygın kullanıldığını ve kolay ve sayısız kez geri dönüştürülebilme özellikleri nedeniyle Plastiklerin diğer alternatiflerine göre en çevreci malzemeler olduğunu vurguladı.

Toplam Ham Petrol üretiminin sadece  %4’ü Polimerler için kaynak olarak kullanıldığını, geri kalan % 96’nın büyük bir kısmı ise motorlu araçlarda ve ısınma amaçlı evlerde yakıldığını belirten Eroğlu, “Açıkça görülmektedir ki, Plastik kullanımı doğal kaynakları tüketmekten ziyade, diğer doğal kaynaklardan üretilen malzemelere alternatif olması nedeniyle doğayı korumaktadır .”diyerek Plastik malzemelerin çevreci yönüne ışık tuttu.

Aralarında, TCDD üst yönetiminden temsilcilerin ve TCDD çalışanlarından oluşan çeşitli meslek örgütlerinin yöneticilerin de bulunduğu dinleyicilerin Plastik ürünler ve çevre ilişkisi hakkındaki sorularını yanıtlayan Eroğlu, “Plastiklerin doğru kullanımının ve atıkların geri dönüşüm için toplanabilmesinin sağlanması hem doğamızı koruyacak hem de ekonomik bir değer olarak geri dönecektir” dedi.

Toplantının sonunda,  TCDD yetkilileri, trenlerde kullanılan plastik ürünlerin geri dönüşüm için toplanması ile ilgili bir (sosyal sorumluluk) projesinin başlatılabileceğini, PAGEV adına Sayın Eroğlu da başlatılacak böyle bir projeye PAGEV’in eğitim ve seminerlerle destek verebileceğini belirttiler.  

 
 
 
WhatsApp ile paylaş WhatsApp ile paylaş