Ekonomi Bakanligi SEM Plastik Ziyareti

GİTES - GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ
İhracatta Rekabet – Tedarikte Güvenlik – Maliyette Etkinlik

Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomi Bakanlığı tarafından “Girdi Tedarik Stratejisi - GİTES” çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmayı yürüten İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu, ülkemizin büyüme ve istihdamı dolayısıyla ihracatı için sürdürülebilir girdi tedarik sistemini kurma çalışmalarına başlamıştır. 

Bu çercevede Ekonomi Bakanligi, Bürokratları 15/Ağustos/2011 ‘de SEM Plastik Silivri tesislerine ziyarette bulunarak bilgi almışlardır. Toplantıda Genel Müdürümüz Yavuz EROĞLU, yetkililere SEM Plastiği tanıttıktan sonra bir önerilerde bulunmuştur.

Ziyarete ekonomi bakanlığından Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme daire Başkanı Kemal Günay, Şube Müdürü İ.Gencay Oğuz, Şube Müdürü Aysun Tekin ve Uzm. Yrd. Selman Tokpunar katılmışlardır.

Birçok ülkede (AB, ABD, Japonya, Çin) benzerleri mevcut olan “Girdi Tedarik Stratejisi” çalışması ile sanayinin ihtiyaç duyduğu ithal ara malı girdilerinin tedarikinde daha iyi şartların ve sürekliliğin sağlanması dolayısıyla verimliliğin artırılması, ihracatta rekabet gücünün iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sanayi üretiminin %86’ sı ara malı ithalatı ile sağlanmaktadır. 2010 yılında 185 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ithalatın %70,8’i ara mallarından, %15,5’i yatırım mallarından, %13,3’ü tüketim mallarından oluşmaktadır. Bu çalışma ile sanayinin ihtiyaç duyduğu ithal ara malı girdilerin tedarikinde ekonomik piyasalardaki dengesizliklerden ve kaynaklarındaki belirsizliklerden doğacak risklerin minimize edilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması ve ihracatta rekabet gücünün iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, ülkemiz ihracatında öne çıkan makine ve kimya sektörlerinde girdi tedarikleri derinlemesine mercek altına alınmakta, bu sektörlerin önemli üretici, ithalatçı ve ihracatçıları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak sektörler daha yakından tanınmakta, özellikle girdi tedarik aşamasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi edinilmektedir. Böylece Ekonomi Bakanlığı tarafından özellikle bu sektörlere yönelik gerçekçi ve daha uygulanabilir politikalar geliştirilecektir. 

Bu amaçla Ekonomi Bakanlığından gelen bir heyet, PAGEV’ le birlikte kimya sektörü altında önemli bir yer teşkil eden plastik sektörünün önemli firmalarını ziyaret etmiş, girdi tedariklerinde yaşadıkları sorunları birebir dinlemiştir. Önce İstanbul’daki firmalarla ( Fırat Plastik, SEM Plastik , Hakan Plastik ) görüşen heyet daha sonra Gaziantep’ de de plastik sektöründeki önemli firmalarla ( Koksan , Naksan , Gulsan , Superfilm)görüşmüştür. Firmalarla yapılan görüşmelerden sonra 26 Ağustos 2011 tarihinde PAGEV Başkanı Mehmet Uysal ve Sekreter Üye Haydar Yayla’ nın da katılımıyla Ankara’ da yapılan toplantıda Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ a plastik sektöründeki son durum ve alternatif stratejiler konularında bilgi verilmiştir. 

Söz konusu toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan; kimya sektörü çalışmalarının, sektörün yaklaşık yüzde 30’unu, kimya sektörü dış ticaret açığının ise yaklaşık yarısını teşkil eden petrokimya sanayi ile başlandığını ifade etti. GİTES kapsamında, petrol-rafinaj sektöründen nihai ürünlerine kadar petrokimya sanayinin mercek altına alındığına ve bu alanda ülkemizin en büyük üretim tesislerinin ziyaret edildiğine değinen Çağlayan,   dünyada petrokimya talebi ile dünya ekonomisi büyümesinin aynı oranlarda gerçekleşmesine rağmen, Türkiye’de petrokimya talebinin ekonomik büyümenin 2–3 katı oranlarda büyümekte olduğunu belirtti. Ayrıca Türk kimya sektörünün, petrokimya sektörü ağırlıklı olmak üzere hammaddede büyük oranda dışa bağımlı olduğunu da vurguladı. 

Ekonomi Bakanlığı tarafından GİTES çalışmaları kapsamında önerilen devlet politikaları;  

-         Merkezi veya sektörel girdi tedarik sistemi oluşturmak,

-         Özel sektörün girdi satın alım planlamasını destekleyecek mekanizmaları geliştirmek,

-         Devletler arası anlaşmalarda girdi tedarik imkanlarını güvence altına almak,

-         Yurt dışına yönelen Türk yatırımlarını ihtiyaç duyulan girdi alanlarına yönlendirmek,

-         Girdi tedariki için gerekli lojistik düzenlemelere destek vermek,

-         Bölgesel dış ticaret stratejilerine girdi tedariki konusunu yansıtmak,

-         STA ve TTA’ lara girdi tedarik konusunu yansıtmak

 
     
 
WhatsApp ile paylaş WhatsApp ile paylaş