15 – 16 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center’ da yapılanIWES 2012 – 4. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi ‘ nde, Waste Free Oceans (WFO) MEA Baskani Yavuz EROGLU Atiksiz Denizler konulu bir sunum yaptı.

10:00 - 11:15 - PANEL 3: Mimar Ve Mühendisler Grubu Özel Oturumu

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Geri Kazanım ve Atık Yönetimi

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KÜLTÜR (MMG Genel Başkan Yardımcısı)

Recep KARAMEHMETOĞLU, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi

Dr. Cevat YAMAN, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

Hayrettin CAN, DİSAN Genel Müdürü

 

11:15 - 11:30 Soru - Cevap

 

11:30 - 12:45 Öğle Yemeği

 

12:45 - 14:15 - OTURUM 5: Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Teknolojileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (MNE Çevre Yönetim Kurulu Başkanı)

Yavuz EROĞLU, Waste Free Oceans "Deniz Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşümü"

Roland SALMON, Esportec “Atık Cam Dönüşüm Teknolojisi”

Dr. Ayşe TUNALI, Dr. Neslihan TAMSU, Vitra "Sağlık Gereçleri Üretim Atığının Karo Üretiminde Kullanımı"

Şermin DELİPINAR, TAGEM "Çelikhane Cüruflarının Beton ve Asfalt Kaplama Üretiminde Yapay Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması"

Arkın KORUR, Koaş "Geri Dönüşümde Optik Ayıklama Teknolojilerinin Kullanımı"

Ali Alper ÜNSAL, Recydia A.Ş. “Evsel Atıkların Mekanik, Biyolojik Ön İşlem Uygulamalarında Bir Örnek: Hereko”

 

14:15 - 14:30 Soru - Cevap

 

14:30 - 15:00 Kahve Arası

 

15:00 - 16:15 - OTURUM 6: Atık Su Yönetimi-Arıtma Çamurları - 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK (İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

Hüseyin KARIŞLI, Erka Mühendislik "Endüstriyel Atık Suların Filtrasyonu ve Isı Geri Kazanım "

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ER, İTÜ "Dar Su Yollarında Düşük ve Yüksek Sızıntı Hallerine İlişkin Petrol Yüzey Kirliliği İncelemesi"

Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL, İTÜ "Katı Atık Depolama Sahalarında Oluşan Sızıntı Suyu Arıtımı Avrupa ve Asya' dan Örnekler"

Franck CHARRON, Faure - Callisto "Çamur Susuzlaştırmada Verimlilik Çöp Suyu Arıtması Için Biyolojik Ve Fiziksel-Kimyasal Sistemleri”

Gökhan ÖKTEM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Türkiye' de Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi"

 

16:15 - 16:30 Soru - Cevap

 

16:30 - 17:00 Kahve Arası

 

17:00 - 18:15 OTURUM 7: Atık ve Çevre - 2

Oturum Başkanı: Dr. Oğuz CAN (Recydia A.Ş.)

J.W.F. KNEGT, TAUW "Ordu Belediyesi Atık Alanı, Çevreye Etkisinin İncelenmesi ve Kapanma Opsiyonları"

Selda CABBAR, Karbon Danışma "İşletmelerde Sera Gazı Emisyonları İzleme Zorunluluğu ve Geri Dönüşümün Emisyonları Azaltmadaki Etkileri"

Sevgi Güneş DURAK, İstanbul Üniversitesi "Atıkların Minimizasyonu Çerçevesinde Piroliz ve Gazlaştırma Yöntemlerinin İrdelenmesi ve Uygulanabilirliği"

Peter VOSTAN, Envirotherm "Sınır Ötesi İşletme Atık Gazlaştırması: Teknoloji, Ticari Uygulama ve Perspektifler"

Ayşe BERKAY URTKİN, ELC Group "Endüstriyel Tesislerdeki Asbestli Malzemelerin Yönetimi"

 

18:15 - 18:30 Soru - Cevap